Bij deze wil ik u graag voorstellen aan Chikara C&C…

Chikara C&C houdt zich bezig met leiderschap, op zowel persoonlijk als zakelijk vlak.

Voor wie eerder bezig is geweest met zijn of haar eigen ontwikkeling zal het niet
vreemd in de oren klinken:

“Leiderschap nemen over je eigen leven”

Het vormgeven van je eigen leven, zoals jij dat zelf wilt.

Chikara C&C helpt om die overlevingsmechanismen te ontdekken, die je (laten)
stagneren en deze aan te passen naar overlevingsmechanismen die wel voor je
werken. Door deze te verankeren zijn deze niet alleen nu bruikbaar, maar ook in
de toekomst.

Bij Chikara C&C wordt een integraal aanbod aan cliënten aangeboden die op de
praktijk komen, dan wel aan de mensen die deelnemen aan de diverse workshops. Wanneer cliënten met vraagstukken komen, wordt er vanuit
verschillende hoeken gekeken naar zowel oorzaken als mogelijkheden om dingen
anders aan te gaan pakken. Hierbij kan het genoeg zijn om dingen vanuit een
ander perspectief te bekijken, maar is het soms ook nodig om naar de oorzaak
van bepaalde gedragingen – ontstaan uit overlevingsmechanismen – te kijken.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een stuk intuïtie, waarbij het accent echter
altijd ligt op antwoorden en acties die vanuit de cliënt komen en daarmee
expliciet bij de cliënt passen.

 Veel vraagstukken die aan bod komen hebben te maken met een combinatie van  persoonlijke tot werkgerelateerde vraagstukken. Doordat de eigenaresse – Elise A.C. Ledderhof – ruim 20 jaar in het bedrijfsleven heeft gezeten en daarbij te maken heeft gehad vanuit diverse managementfuncties met reorganisaties,  outsourcingstrajecten en outplacementtrajecten, begrijpt ze als geen ander het spanningsveld dat kan plaatsvinden op de werkvloer en wat dit doet met de
persoon zelf. Doordat ze zowel aan de kant van manager als medewerker heeft
gestaan, net zoals aan de kant van klant en leverancier, waarbij het
communicatieve aspect en het begrijpen van elkaar voorop stonden, kan ze de
taal van alle partijen vloeiend spreken en ook interpreteren. Daarmee heeft
Elise een nuchtere kijk op zaken die soms wat zacht en zweverig kunnen lijken,
maar bovenal menselijk zijn, met ieder een eigen invalshoek en bijbehorende
emoties, gevoelens en ervaringen.

Op de praktijk kan ook gebruik gemaakt worden van aanvullende technieken. Zo
kunnen de cliënten coaching ondervinden terwijl ze een massage ondergaan en/of
een energetische behandeling
. Soms zitten bepaalde spieren zo vast, dat een
combinatie het beste werkt. Terwijl de spieren worden losgemaakt, komt er
bepaalde informatie naar boven, gekoppeld aan bepaalde vraagstukken. Door
energie toe te passen, wordt het vraagstuk steeds helderder. Doordat de cliënt
tot rust komt, kan deze bij de achterliggende gedachten kan komen, al dan niet
geholpen door de juiste vraagstellingen, waar nodig ondersteund door
visualisaties en/of meditatietechnieken. Doordat er gebruik wordt gemaakt van
een combinatie van coaching, counselling en mediamieke gaven, kunnen de juiste
vragen worden gesteld die expliciet van toepassing zijn op het vraagstuk
waarmee de cliënt naar de praktijk is gekomen.

Wanneer er workshops worden gegeven aan groepen, zal ook dit persoonlijke element aan  bod komen. Ook hier geldt dat door een combinatie van de juiste vraagstellingen  in combinatie met een stuk intuïtie, de juiste antwoorden naar boven kunnen komen.
Dit gebeurt op zodanige manier dat iedereen naar huis gaat met een passend
antwoord, een stukje begripsvorming die de achterliggende situatie
verduidelijkt, inclusief actieplan om de gestelde doelen te verwezenlijken.
Belangrijk hierbij is dat iedereen op een verschillend niveau zit in
persoonlijke ontwikkeling. De een heeft diverse cursussen, opleidingen en/of
therapieën gevolgd, terwijl een ander voor het eerst vanuit een bepaalde
interesse naar bepaalde aspecten van zijn of haar leven kijkt. Dit maakt een
training echter des te interessanter, omdat men elkaar vanuit een verschillende
achtergrond en een verschillend perspectief kan steunen. De ene persoon kijkt
met een doorgewinterde blik, waar de ander juist een frisse kijk op zaken heeft.

De laatste jaren heeft Chikara C&C zich gespecialiseerd in leiderschap. Dit is
leiderschap in het zakenleven (hoe gaan management en medewerkers met elkaar
om), maar vooral ook leiderschap op persoonlijk vlak. Elke manager en elke
medewerker is tenslotte zijn of haar eigen baas over zijn of haar eigen
gedachten, emoties en acties en daarmee ook deel van de interactie met anderen.

De combinatie met het bedrijfsleven, diverse communicatieve functies op managementniveau en een flinke dosis intuïtief werken, zorgt voor een unieke combinatie binnen Chikara C&C en daarmee ook een unieke manier van kijken naar vraagstukken.
Hierbij wordt gekeken naar de nuchtere zaken (activiteiten, gewoonten en/of
mogelijkheden), naar diepe verlangens die een bepaalde richting in het leven
van de ander wenselijk en soms zelf nodig maken en onderliggende emoties en/of
overlevingsmechanismen die bepaald gedrag (on)mogelijk maken. Door dit geheel
op een nuchtere, maar begripvolle manier aan te pakken zal de cliënt altijd
weggaan met een goed gevoel, waarbij men zich begrepen, gehoord, maar vooral
geholpen voelt, doordat men tot de kern is gekomen van de oorzaak, waarbij de
nodige ontspanning tot stand is gekomen.

Chikara C&C is lid van de NGS, de FAGT en de RBNG. Wanneer cliënten aanvullend verzekerd zijn, kunnen ze hierdoor (een deel van) de behandeling vergoed krijgen door hun ziektekostenverzekeraar.

Codes en nummers:

  • BTWnr: NL145370082B01
  • KVKnr: 27300824
  • AGBcodes: 90-039613 & 90-18067

Contact:

Wilt u persoonlijk contact met ons hebben voor informatie, vragen en/of afspraken? Dan kunt u ons bereiken via:
■E: Elise@ChikaraCC.nl
■T: 06-14543336

Adres:
Turfschipper 22
2292 JA Wateringen
 

Wilt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief?

Laat u dan hieronder uw naam en e-mailadres achter.