Tag Archives: regressiecounselling

by

Sessie Leadership Counselling – Gesprek met een “streng deel”.

No comments yet

Categories: Blog, Leadership Counselling, Tags: ,

 

Gesprek met een “streng deel”

 

Recentelijk had ik een bijzondere sessie met een cliënt. Deze cliënt komt sinds enige tijd bij mij en eens in de zoveel tijd doe ik een sessie met hem waarbij ik hem help een verborgen, onderliggend overlevingsmechanisme naar boven te halen en aan te passen. Soms doe ik dit per telefoon, soms face to face.

We kwamen in het gesprek op het onderwerp “hard zijn voor jezelf”. In dit geval is de cliënt altijd hard voor zichzelf. Dit hoorde bij hem, al meer dan 50 jaar. Ik vroeg hem hoe hij dit deel van zichzelf noemde. “Zijn strenge deel”. Vervolgens ben ik met dit “strenge deel” van de cliënt in gesprek gegaan. Dit deel gaf aan “dat hij het maar niets vond wat de cliënt tot nu toe voor elkaar had gekregen. Hij moest harder zijn voor zichzelf”. Mijn vraag was “sinds wanneer dit deel dit al had gevonden”? Na enig navragen bleek dat te zijn “sinds de kleuterjaren”.

“Wat was er toen gebeurd?” “Hij had geen aansluiting gevonden bij de anderen”. “En wat had dit “strenge deel” toen tegen hem aangehouden?” “Dat hij nog beter zijn best moest doen”. “En had dat geholpen?” “Nee. Dat was niet het geval”. “Dus wat zag hij als de oplossing?” “Nog steeds harder zijn best doen”. Dit deel leek daar zeer stellig in en niet vanaf te brengen. Feitelijk was er sprake van een vicieuze cirkel, ook al werd dit op dat moment niet zo benoemd, maar wel gevoeld door de cliënt.

Op dat moment besloot ik het over een andere boeg te gooien. “Hoe gaat dit deel om met andere mensen die hun best deden en waarbij het niet lukt?” “Met coulance, zelfs met begrip. Met uitzondering van die mensen die totaal niet hun best doen en alleen maar wat beloven”. “En hoe gaat hij om met mensen – zoals zichzelf – die wel hun best doen?” “Daar is hij mild voor”. “En hoe gaan anderen met dit soort personen om?” “De meesten mild, anderen helpen zo’n persoon en weer anderen brengen zo’n persoon in diskrediet”. “Wat zou dit deel doen, als hij zou zien dat zo’n persoon in diskrediet wordt gebracht?” “Helpen en uitleggen aan de anderen dat dit niet terecht is. De persoon heeft immers zijn of haar best gedaan”. “Hoe komt het dan dat dit “strenge deel” dit niet voor zichzelf doet?”

Het strenge deel gaf daarop het eerdere antwoord “dat hij dan maar beter zijn best moest doen”. Opnieuw vroeg ik “of dit had gewerkt”. “Nee”. “Dus hij vond dat hij beter zijn best moest doen, maar het werkte niet? Klopte dat?” “Ja”. “Terwijl hij bij anderen wel meehielp?” “Ja”. Vraag was daarmee “waarom hij zichzelf boycotte”? “Anderen helpt hij toch ook?” “Dat was zo”. “Dus zouden er mogelijkheden zijn om zichzelf te helpen?” “Ja. Met streng zijn”. “Is dat dan ook zo met de anderen?” “Nee”. Ik ging weer terug en herhaalde alles wat er was gezegd. Op dat moment vroeg ik hem of het ook anders kon. Namelijk zichzelf te helpen met iets wat werkte. Dat leek een goede optie. Voorzichtig begon ik tegen hem over “zichzelf in zijn kracht zetten”. Wat daarop volgde was opmerkelijk. Het deel beweerde “dat hij dat niet kon”.

Vervolgens ben ik ingegaan op deze onmogelijkheid. Ik heb het nog wat erger gemaakt. Ben begonnen over dat als dit zo’n hardwerkend deel is, dit antwoord wel erg treurig is. Hierop ging dit “strenge deel” héél zielig doen. Daar heb ik dit deel op aangesproken. “Dit is geen helpen en ook niet hard werken”. Dat sprak het deel aan. Op dat moment heb ik gevraagd “of hij zichzelf kon steunen”? “Ja, dat kan”. “Hoe voelt dat?” “Fijn. Hij werd er “blij” van”. Van “blij” kwamen we vervolgens op “trots”. “Dit voelt beter. Dit is naar zijn mening een hele stap vooruit”. De vraag werd daarmee van mij aan dit strenge deel “hoe het zou zijn om zichzelf te steunen met een gevoel van trots”? “Dat voelt goed”. Op dat moment kon ik ook de verandering voelen en kwamen er emoties los bij de cliënt. Ik vroeg de cliënt hierop “hoe dit te verankeren is”? “Middels de woorden “overweldigend en fijn””. Zo had de cliënt zich gevoeld op dat moment en daarmee kon hij dit gevoel ook weer oproepen.

Wat daarna gebeurde was prachtig. Langzaamaan begon de cliënt zichzelf complimentjes te geven, zodat hij zich trots kon voelen. Van zichzelf “afvallen” was hij veranderd in iemand die “zichzelf de moeite waard” vindt.

Het is nu enige tijd later en de cliënt geeft aan dat hij het niet altijd even makkelijk vindt, maar dat hij zichzelf nog steeds complimenten geeft. De vicieuze cirkel is doorbroken en aangepast. De cliënt straft zichzelf niet langer meer, maar helpt zichzelf nu waar het kan. Het mooie van dit “strenge deel” is, dat het een “hardwerkend” deel is geworden. Het is nu echter een hardwerkend deel dat zichzelf het “trotse deel” noemt!

 

by

Bewustwordingsavond met thema regressiecounselling

No comments yet

Categories: Blog, Tags: ,

Impressie van een bewustwordingsavond

Recentelijk ben ik bij een groep van 9 mensen geweest waarmee ik tegelijk een sessie regressiecounselling heb uitgevoerd.

De avond had tot doel de mensen met iets meer weg te laten gaan dan ze waren gekomen. De meerwaarde had betrekking op een stukje groei en daarmee ook op aangeraakt worden.

Daarnaast wilde ik de mensen laten kennismaken met de kracht van het onderbewuste en het spirituele en daarmee vooral hoe – dat wat mensen nodig hebben – bij ze terecht komt, als ze er voor open staan.

Vooraf was ik nog even aan het brainstormen over wat ik precies wilde doen en terwijl ik dit deed stond ik onder een appelboom. Dat was heel significant, daar de persoon met wie ik dit besprak aanwezig was tijdens een cursus waarbij ik verhaal vertelde over een appel. Specifiek besprak ik hoe een appel voor groei kan staan. Een appel kan mooi glad zijn, maar zuur van binnen. Een appel kan gebutst zijn, maar daarmee nog steeds erg lekker. De appel heeft een en ander meegemaakt, maar het kan het eindresultaat – de appeltaart volledig op smaak brengen. Deze appeltjes bleken dan ook te worden gebruikt voor de appeltaart!

Als regressie counsellor werk ik met het onderbewuste en met het spirituele (het ongeziene). Het onderbewuste is dat deel van de hersenen waarmee we niet direct in contact staan en waar we als gevolg daarvan niet direct informatie uit kunnen halen. We krijgen bijvoorbeeld informatie hieruit als we dromen in de vorm van symboliek.

Ik had besloten om me deze avond te laten verrassen en het enige wat ik (gepland) had meegenomen waren 11 lege kaarten en enveloppen plus 4 pakjes kleurpotloden. Het aantal was me vooraf onduidelijk, later bleek dit meerdere doelen te dienen. Daarnaast staat het getal 11 voor transformatie, het doel van de avond.

Als eerste ben ik met alle deelnemers in de meditatie gegaan. Daarbij liet ik ze contact maken met hun lijf, te beginnen met de voeten en eindigend met het hoofd. Door dit te doen, liet ik ze de aandacht richten op zichzelf en hun gevoel, waarmee het bewuste deel tot stilstand werd gemaand.

Toen men volledig ontspannen was heb ik ze gevraagd, om het 1e woord waar ze aan dachten op te schrijven met het 1e kleurtje dat voorhanden was.

Daarna vroeg ik ze de kaart door te geven aan hun buurvrouw. Verwarring alom. Wat ik hierbij deed was gebruik maken van het aspect dat wat nodig is op de juiste manier bij de persoon terecht komt. Vervolgens vroeg ik de persoon de kaart te voelen en te bekijken. Wat roept de kaart op? Waar ben je het mee eens? Wat wil je versterken? Wat wil je aanpassen? Gebruik de kleurtjes die je wil en pas het aan.

Vervolgens vroeg ik ze opnieuw de kaart door te geven. Nog meer verbazing. En weer vroeg ik ze de kaart te voelen en aan te passen.

Toen iedereen tevreden was vroeg ik of men de kaarten in de enveloppen wilde doen en ze bij mij wilden inleveren. Wederom verbazing. De kaarten werden door mij gehusseld en vervolgens op de tafel uitgespreid. Hierna kon ieder – op gevoel – een kaart trekken.

Er waren 11 kaarten en 9 deelnemers. Dat betekende dat er 2 blanco kaarten tussen zaten. Aan het einde van de trekking bleven er 2 kaarten over. Eentje was blanco, de ander bleek voor mij bedoeld. Dit betekende dat één deelnemer een blanco kaart had gekregen.

Vervolgens vroeg ik iedereen naar hun eigen (getrokken) kaart te kijken. Bij sommigen mensen was er herkenning, bij anderen verwarring en sommigen wisten niet wat te denken. Vervolgens ging ik ze stuk voor stuk af, terwijl de anderen aan het luisteren waren. Ik ging met ze in gesprek en stelde vragen die ze bij de diepere lagen van hun bewustzijn brachten. Wat doet dit met je? Wat zie je als je je omdraait? Wat mis je?

Een van de deelnemers had de blanco kaart gekregen. Dit geeft aan dat alles open ligt en je kunt kiezen wat je wilt. Zij zag angst en werd met deze angst geconfronteerd. We zijn doorgegaan op deze beelden die nu omhoog kwamen uit het onbewuste. Zij realiseerde zich dat zij zelf de koers kon bepalen, nadat ze eerst besloot de angst overboord te gooien. Dit raakte haar diep. Vervolgens vroeg ik haar om de kaart in te vullen met die dingen die haar zouden kunnen helpen om haar eigen plan te trekken. Dat ging ze doen.

Een andere deelnemer wilde graag een partner. Op de kaart stond dan ook bovenaan als eerste het woord “liefde”. Hieronder stonden de woorden “dolfijn” en “vrijheid”. Het onbewust werkt zoals gezegd met symbolen. Dit geldt ook voor de spirituele wereld. Dolfijnen zijn zeer bedreven in communicatie. Daarnaast zijn zij één van de weinige diersoorten die echt liefhebben. De ultieme relatie bestaat uit een goede, wederzijdse communicatie waarbij men elkaar hoort en waarbij men zich kan uiten en zichzelf kan zijn. Dat laatste heeft alles te maken met de vrijheid. De vrijheid om te kunnen groeien en te zijn wie je bent en dit ook te kunnen tonen naar de buitenwereld toe. Deze boodschap werd wel begrepen. Ook deze kaart werd verder aangepast door de betreffende deelnemer.

Zo ging ik de verschillende deelnemers af. Sommigen voelden zich bevestigd in wat ze deden, anderen waren heel geëmotioneerd, maar hadden wel handvatten ontvangen om hiermee te werken. Tot slot deed ik een evaluatierondje.

Een persoon bleek meer nodig te hebben. Zij zag de wereld wat “grijs”. Zij geloofde feitelijk niet dat het haar ook kon meezitten. Samen zijn we teruggegaan naar het moment dat ze nog speels en onbezorgd was. Toen ze bij dit beeld kwam en dit gevoel kon oproepen vroeg ik haar dit gevoel vast te houden. Wat kon ze doen om dit te verankeren? Wat kon ze tegen zichzelf zeggen? Hierop is er een affirmatie gecreëerd. Een affirmatie is een zin die je regelmatig herhaalt om een bepaald doel te bewerkstelligen. Het geeft focus en richting, waardoor er nieuwe dingen kunnen ontstaan. Deze affirmatie heeft ze op de kaart geschreven, waarop ik haar heb gevraag elke dag even de kaart te voelen om naar het gevoel van onbezorgdheid terug te gaan.

Alles bij elkaar was dit een mooie eerste kennismaking met regressie counselling. Ieder kreeg wat ze nodig hadden en kwamen bij overtuigingen uit waar ze zich meestal niet, maar soms ook wel bewust van waren. Alle overtuigingen eindigen in een positieve overtuiging waar kracht uit gehaald kon worden.

Dat het ongeziene ook een rol speelde, bleek uit het feit dat niemand zijn eigen kaart zelf had gemaakt. Er hadden drie mensen aan ieders kaart gewerkt, voordat deze bij de juiste persoon terecht was gekomen. Pas toen was de kaart door de persoon zelf aangepast.

Voor iedereen die meer weer wil weten over het trance-communication deel van Lesley, zie http://mymediumship.wordpress.com/2011/09/18/aneveningwithlesley/.

by

Introductieworkshop Start Dreamin’ your Leadership

1 comment

Categories: Workshops, Tags: , , , , ,

Nodigt je uit voor de

Introductie Workshop Start Dreamin’ Your Leadership => it’s possible!

Voor wie eerder bezig is geweest met zijn of haar eigen ontwikkeling zal het niet
vreemd in de oren klinken:

 “Leiderschap nemen over je eigen leven”

Het vormgeven van je eigen leven, zoals jij dat
zelf wilt.

Wil je eens zien of dit iets voor je is? Schrijf je dan in voor de introductietraining op  donderdagmiddag of donderdagavond 24 november a.s.

Geniet voorafgaand van een lekkere lunch (middag) of een heerlijk 3 gangendiner (avond) waarna wij van start gaan met de introductie als voorbereiding op de training.

Het programma van de workshop bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Inleiding
 2. Meditatie
 3. Kwaliteiten
 4. Dromen
 5. Signalen
 6. Kompas
 7. De Sleutel

Na afloop zul je weggaan met een goede indruk waar jouw kwaliteiten liggen, hoe je kunt herkennen of je op de goede weg bent en hoe jij concreet kan werken het aan het verwezenlijken van je dromen.

Wil je alvast een korte inzage in het werkboek dat wordt uitgedeeld tijdens de workshop? Klik dan op de link “Workshop werkboek verkorte versie“. Tijdens de workshop zul je het volledige boekje ontvangen, inclusief bijbehorende meditatieCD.

 • Middag: Aanvang: 13.00u. Kosten € 125,-
 • Avond: Aanvang: 18.00u. Kosten € 150,-

Locatie:

Hotel NH Atlantic 
Deltaplein 200
2554 EJ Den Haag  

 

Wil je een verslag lezen over de workshop? Klik dan op deze link naar de evaluatie.

Wil je een eerste reactie lezen op de workshop? Zie Reactie sessie Workshop Dreamin’ Your Leadership.

Mocht je na de workshop de training willen volgen klink dan op deze link.

Onderdelen training:

 Dag 1:

 1. Dreamin’ your leadership
 2. Breathin’ your leadership
 3. Livin’ your leadership

Dag 2 (Terugkomdag):

 1. Evolvin’ your leadership