Chikara C&C is geregistreerd als Natuurgeneeskundig Therapeut. Deze natuurgeneeskundige behandelingen bestaan uit het ontspannen van lichaam en/of geest en het verhogen van de weerstand door het toepassen van energie, in combinatie met Coaching & (regressie) counselling.

De behandelingen hebben niet alleen als doel genezing te bevorderen en te versnellen, maar ook om inzicht te verschaffen wat de oorzaak is van een verminderd functioneren van lichaam en geest. Dit kan er voor zorgen dat er een gebrek ontstaat aan energie, waardoor het moeilijker kan worden de dag door te komen. Door op beide fronten te werken, kan de weerstand verbeteren, wat leidt tot een snellere genezing van ziektes en zal de kans op terugkeer hiervan worden verkleind.

De energetische behandeling werkt op het energielevel van de cliënt, door te cliënt te laten ontspannen, en soms zelf in slaap te doen vallen. De therapeut induceert dat door in een (diepe) meditatieve staat te gaan, die zorgt dat zowel de spieren als de geest ontspant. Het parasympatisch stelsel zal hierdoor beter gaan functioneren, wat ervoor zorgt dat het immuun systeem beter gaat werken.

Dit type behandeling is vooral erg effectief voor mensen die erg gevoelig zijn (hoog sensitief) en die een constante drukte in het hoofd ervaren (bijvoorbeeld bij ADHD). Tot slot is het ook erg nuttig voor mensen die toe zijn aan rust en ontspanning en die er nodig aan toen zijn hun energie op te laden.

Wanneer u gebruik maakt van deze vorm van behandeling kunt u een vergoeding ontvangen van uw zorgverzekeraar, mits u aanvullend verzekerd bent voor Alternatieve Therapie. Neemt u hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar en geef aan dat het hierbij gaat om een Natuurgeneeskundig Consult.

Graag wil ik u erop attent maken dat deze (energetische) behandelingen plaats vinden naast het reguliere medische circuit. Dit betekent dat u altijd eerst met bepaalde klachten langs de (huis)arts dienst te gaan om fysieke oorzaken uit te sluiten. Alternatieve geneeswijzen zijn altijd aanvullend op en nooit ter vervanging van de reguliere geneeskunde.

Tot slot: Er zijn tot nu toe (in zoverre bekend) geen grondige wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar de specifieke werking van deze energetische behandelingen. Daarmee zijn de resultaten gebaseerd op de persoonlijke ervaringen van de diverse cliënten. Per persoon zal verschillen hoe dit wel of niet zal aanslaan. Duidelijk is wel dat het een zeer waardevolle aanvulling kan zijn op het reguliere circuit door betere inzichten in eventuele oorzaken en het verbeteren van de weerstand door middel van ontspanning en het reduceren van stress.