12 november 2011 werd de 1e workshop “Droom je Leiderschap” gegeven door trainers Elise A.C. Ledderhof samen met Natalie Manten. Doelgroep was Stichting Ki, een vereniging voor therapeuten in de regio Westland.

De workshop behelste de aspecten rond het herkennen en toepassen van kwaliteiten en signalen met als doel dromen te verwezenlijken.

Kwaliteiten

Bij het opschrijven van kwaliteiten, kunnen zowel positieve als negatieve kwaliteiten worden genoteerd. Negatieve kwaliteiten zijn vaak kwaliteiten die men wil veranderen en/of anders wil inzetten. Uitdaging is op dat moment om te kijken wat men nu echt wil. Hoe wil men overkomen? Wat is het einddoel?

Tijdens het omzetten van sommige eigenschappen van negatief naar positief kwamen er interessante aspecten aan de orde. Neem bijvoorbeeld kwaliteit “directheid”. De persoon gaf aan dat deze “minder direct” wilde zijn. Bij navraag bleek dat de persoon vaak erg direct was omdat deze niet goed werd begrepen en gehoord. Bij doorvragen bleek toen dat de persoon eigenlijk zelf vaak niet precies wist wat deze wel/niet wilde. De oorzaak hiervoor lag in het gericht zijn op de buitenwereld en niet op zichzelf. Er werd veelvuldig gesproken over “moeten” in combinatie met het uitspreken van verwachtingen die anderen zouden hebben.

In dit stukje komen een aantal opmerkelijke dingen naar voren:

  • Hoe kan iemand weten wat jij wilt als jij zelf niet weet je wilt?
  • Hoe kan iemand begrijpen wat je zegt, als dit niet eens  voor jezelf duidelijk is?
  • Hoe kan je bij jezelf komen als je gewend bent alleen te focussen op de omgeving?
  • Hoe weet je zeker wat de ander wilt? Zou het wellicht zo kunnen zijn dat er aannames worden gedaan die onterecht zijn en dingen nodeloos compliceren?
  • Moeten betekent dat je iets doet wat je niet prettig vindt. Het is een verplichting. Als je wilt weten wat je wilt, ga dan eens praten in andere termen, zoals “kunnen”, “mogen” en/of “willen”.

Om dat te bekrachtigen werden naar aanleiding van diverse vraagstukken een aantal affirmaties hardop uitgesproken met de handen op het hart:

  • “Ik mag mijn eigen beslissingen nemen!”
  • “Ik kan mijn eigen ruimte innemen!”

Door dit soort zinnen hardop uit te spreken, geef je een boodschap af naar jezelf en je omgeving. Deze boodschap wordt niet alleen gehoord door het bewuste deel van je hersenen, maar vooral ook door het onbewuste deel. Je geeft jezelf toestemming om dingen anders te doen. Door er een positieve lading aan te geven (door herhaling –  samen met anderen) en dit te voelen (gevolg van herhaaldelijk uitspreken), kan de oorspronkelijke mindset worden aangepast door een werkbare mindset, waar een positieve emotie aan gekoppeld is. Belangrijk hierbij is de koppeling aan een positieve emotie.

Droom

Vervolgens werd er naar dromen gekeken. Zou jij weten wat je graag wilt? Kun je dit opschrijven in één zin?

Kompas

Om te weten je je op het juiste pad richting je droom bevindt, is het belangrijk te weten welke signalen aangeven of je goed zit of juist niet. Weet jij wat je signalen zijn? Weet jij ze te herkennen? Hiervoor werd een uitgebreide oefening gedaan die uit meerdere stappen bestond, met als einddoel te weten op welke signalen wordt gereageerd.

Direct hier aan gekoppeld is de vraag hoe het kompas eruit ziet en deze te tekeken. Het resultaat was prachtig om te zien. Opmerkelijk was dat één iemand een kompas had getekend die niet werd herkend. Bij navraag bleek dat deze persoon het gevoel had gehad iets te “moeten” tekenen en geen idee had waar deze op reageerde. Voor de oplettende lezer, deze kanttekeningen waren eerder gemaakt => bij de kwaliteiten! Het mooie hiervan was om de rode draad te kunnen zien door de hele workshop. Na nogmaals te hebben stilgestaan bij wat zij zelf wilde, tekende ze in de volgende ronde de kompas die voor haar naar volledige tevredenheid was.

Sleutel

In de slotfase van de workshop werden alle elementen bij elkaar gebracht. Er werd gekeken naar de droom, of de eerder genoemde kwaliteiten inderdaad hielpen bij het verwezenlijken ervan. Vervolgens werd nagegaan of het kompas op de juiste signalen reageerde en hoe dit bijdroeg in het realiseren van de droom. Tot slot werd bepaalde welke acties iedere persoon nodig had om de droom te verwezenlijken.

Slotevaluatie

Na afloop werd gevraagd of iedereen tevreden was en verder kon met het geleerde. Dit was voor iedereen het geval.

Aanbieding deelname workshop en/of training

Wil jij ook meedoen? Op 24 november zijn de volgende workshops en op 25 november
volgt de training!

Speciaal deze week (t/m 18 november) zijn de kosten voor inschrijving van de workshop:

  • € 77,- voor de middagsessie inclusief lunch (in plaats van € 125,-)
  • € 97,- voor de avondsessie inclusief 3-dangen diner (in plaats van € 150,-)

Inschrijving voor de 2-daagse training op 25 november en 23 december is alleen deze week:

  • € 347,-  inclusief lunch en diner (in plaats van € 595,-).

Meer informatie is te vinden op www.ChikaraCC.nl/workshops.

Locatie: NH Hotel Atlantic te Kijkduijn – Den Haag.