Coaching

Coaching houdt zich bezig met directe technieken. Het kijkt naar het heden en wat u nodig heeft voor nu en de toekomst. Het is hierbij niet nodig om te achterhalen wat de reden is voor bepaalde patronen, er wordt direct gewerkt aan het aanpassen hiervan, dan wel het leren toepassen van nieuwe, (relatief) onbekende technieken.

Counselling

Counselling houdt zich niet alleen bezig met het heden en de toekomst, maar ook met het verleden. Het kijkt naar de oorzaken achter bepaalde gewoonten en/of gedachten.

Regressie Counselling

Hierbij kan het nodig zijn terug te gaan naar de allereerste keer gebeurtenis die geleid heeft tot deze gewoonte en/of gedachte. Er is dan sprake van RegressieCounselling. Soms kan het echter ook genoeg zijn om bepaalde gebeurtenissen die u graag anders zou willen ervaren, opnieuw te beleven en dan te herprogrammeren. Hierbij hoeft u niet te werken met verborgen gebeurtenissen of ervaringen die u liever niet wilt herbeleven, maar kunt u direct werken aan de gewenste, nieuwe situatie.

Leadership Counselling

Meer informatie en uitleg over Regressie- en Leadership Counselling (inclusief video’s) kunt u hier vinden.

Spiritual Coaching & Counselling

Spiritual Coaching & Counselling combineert Leadership Counselling met Energetische Therapie en werkt daarmee erg effectief als u wilt werken aan uw wensen en/of dromen. Voor meer informatie klikt u hier verder.

Boeken

Chikara C&C heeft tevens het boekje “Droom je Leiderschap” uitgebracht dat inzicht geeft in de werking van overleveningsmechanismen, mindsets die achter bepaalde (onbewuste) gewoontes zitten. Mindsets zorgen ervoor dat we kunnen blijven hangen in bepaalde patronen, terwijl we deze graag zouden willen veranderen, maar niet schijnen te kunnen veranderen.

Meer informatie over dit boek, de Engelstalige versie “Dreamin’ Your Leadership” en andere boeken kunt u hier vinden.